Miłosz Solarski

Nauczyciel wychowania fizycznego w stopniu mianowany, pracuje czynnie w szkole ponadpodstawowej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, instruktor, animator sportu, koordynator SZS w Oławie, koordynator orlików w Oławie, organizator i kierownik wielu obozów rekreacyjno - sportowych, organizator wielu imprez sportowych w Oławie, współzałożyciel i koordynator Fundacji Akademii Talentu, koordynator APN Oława, prowadził grupy żaków i orlików w APN Oława i Fundacji Akademii Talentu. Posiada 20 - to letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.